Page name

 Amaçlarımız

Amaçlarımız

SİVAS PLATFORMU'NUN AMACI

 

Sivas Platformu, öncelikli olarak çalışma ve amaçlarını belirlemişti. Onlarca maddelik amaçlar manzumemizi şöyle özetlemek mümkündü:

Toplumsal bilincin geliştirilmesiyle birlikte, kentli olmak ve kentlilik bilincini yükseltmek. Yaşamakta oldukları kentin hayat koşullarını göz önünde bulundurarak, özlerindeki Sivaslılığı korumakla birlikte, iyi bir İstanbullu olabilmek ve Sivaslıların yaşam koşullarını yükseltebilmek için çalışma grupları oluşturmak, doğrudan veya dolaylı olarak eğitim ağırlıklı çalışmalarda bulunmak.

Sivas’ın tarihini, kültürünü, sanatını ve sanatçısını tanımak ve tanıtmak. Bu alanda teşvik edici çalışmalar yapmak ve imkanlar yaratmak. Sivas’ın sosyoekonomik kalkınmasına yönelik araştırmalar yapmak, proje ve çalışma grupları oluşturmak.

Sivas’ın doğal zenginliklerini ve tarihi mirasını ülke turizmine kazandırıcı çabalar göstermek; tanıtımına, bir o kadar da bunların korunmasına katkıda bulunmak. AB fonlarından yararlanılabilecek sosyal projeler hazırlamak, Bu projeleri Sivas’ta yetkili kurumlarla ve girişimcilerle paylaşmak.