Page name

 Duyurular

Duyurular

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ. GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİR TIK YETER ! ! !

YENİ ANAYASA İÇİN

SİVAS PLAFORMU’NUN ÇÖZÜM “YOLLARI”

Sivas Platformu, Sivas ili merkezi, ilçeleri, beldeleri ile köylerinden İstanbul’a gelerek burada yaşayan insanların ekonomik, sosyal ve kültürel birlikteliğini hedefleyen; il, ilçe ve köyleri temsilen burada kurulmuş vakıflar, federasyonlar ve dernekler ile diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ile bölgeye katkısı bulunmuş şahıs ve tüzel kişilerden oluşan bir platformdur.

Tarihin en eski dönemlerinden beri, Sivas; bir kültür beşiği olmuş ve birçok medeniyete katkıda bulunmuştur. Bazı medeniyetlerin ve devletlerin de tarihte başkentliğini yapmıştır. Nihayet Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir şehir olmuştur. Sivaslılar, sahip oldukları kültürel çeşitliğini ve zenginliği, göç ettikleri İstanbul’a da taşımışlardır. Bugün İstanbul’un nüfusunun yaklaşık %7’si Sivaslıdır.

Sivas Platformu, İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerine dağılmış Sivaslıların sosyal sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaktadır. İstanbul’da Sivas adına kurulu köy , belde , ilçe ve il adına kurulu 840 dernek , federasyon ve  vakıflarla birlikte hemşehrilerimizin kültürel değerlerinin korunması , kültürler arası dayanışmanın sağlanması , birlikte yaşama kültürünün gelişmesi , ülkenin birlik ve bütünlüğünün güçlenmesi yönünde sosyal sorumluluk projeleri yapmaktadır.

Yeni anayasa yapım süreci, her vatandaşın hak ve özgürlüklerini etkilediği gibi, milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğünü de yakından ilgilendirmektedir. Bu sürece her sivil toplum örgütünün katkıda bulunması, sivil toplum örgütlerinin varlık nedenidir. Sivas Platformu, bünyesinde barındırdığı kültürel çeşitlilik ve farklılıklara rağmen, ortak menfaatlerde nasıl uzlaşılabileceğini yıllardan beri göstermektedir. 

Bu çerçevede, Platformumuz, yeni Anayasa yapım sürecinde, Sivaslıların çözüm “yollarını” ortaya koymak amacıyla bir çalışma yapma kararı almıştır. Bu kapsamda, tüm üyelerimizin katılımı ile bir toplantı düzenlenecektir. Bu toplantıdan çıkan sonuçlar, bir rapor haline getirilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Üyelerimizin düzenlenecek toplantıya gelmeden önce, aşağıda yer verilen hususlarda görüşlerini yazılı olarak ortaya koyması, son derece önemlidir.

Yeni Anayasa yapımına ilişkin tüm üyelerimizin görüş ve önerilerinizi beklediğimiz hususlar şunlardır:

 1. Mevcut Meclis’in Anayasa’yı tümden değiştirebilmesi;
 2. Anayasa’nın başlangıç kısmında hangi hususların yer alması gerektiği;
 3. Devletin şekli ve niteliklerinin değiştirilmesinin teklif edilip edilemeyeceği;
 4. Bir millet tanımının Anayasa’da yer alıp almaması gerektiği;
 5. Din kültürü ve ahlak dersinin zorunlu dersler arasında olması;
 6. Kılık ve kıyafet özgürlüğünün kapsamı;
 7. Diyanet İşleri Başkanlığı;
 8. Vatandaşlık tanımı;
 9. Anadilde eğitim hakkı;
 10. Vicdani red;
 11. Siyasi partilerin kapatılması;
 12. Memurlara grev hakkı tanınması;
 13. Milletvekili sayısı ve seçim barajı;
 14. Milletvekili dokunulmazlı;
 15. Halkın kanun teklif etme yetkisi ve kanunların halk oylamasına sunulması;
 16. Cumhurbaşkanının seçimi;
 17. Milli Güvenlik Kurulu, Genel Kurmay Başkanı ve Askeri Yargının durumu;
 18. Yerel yönetimlerde özerklik ilkesi;
 19. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda Adalet Bakanı ve Müsteşarının durumu;
 20. Anayasa değişikliği yöntemi.

Burada yer verilen konular dışında da görüş ve önerilerinizi belirtebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi aşağıda belirtilen elektronik posta adresine en geç 18 Aralık 2011 tarihine kadar bildirmeniz rica olunur. Çalışmaya değerli görüş ve önerileri ile katkı sunacak Platformumuzun tüm üyelerine ve hemşehrilerimize şimdiden şükranlarımı sunuyoruz.

                                                                                                            İsmail ERDEM

                                                                                                            Sivas Platformu

Yönetim Kurulu Başkanı

E-mail: isubasi@hotmail.com